seci.co.il
אין פשרות בנושא אבטחת ווירטואליזציה בבקרה תעשייתית – SECi
מאת צ'רלי אשטון, מנהל פיתוח עסקי, ווינד ריבר כל עוד בוחרים את פלטפורמת התוכנה המתאימה, וירטואליזציה מביאה עמה מגוון יתרונות ליישומי בקרה תעשייתיים, וזאת בלי להתפשר על רמת האבטחה אותה מספקת תשתית פיזית מסורתית. יתר על כן, וירטואליזציה תשפר את האבטחה ברמת המערכת עם האפשרות לבצע עדכונים דינמיים בתגובה לאיומים חדשים. בתחומים כגון אנרגיה, ייצור,Read More