seci.co.il
כלי פריצה שדלפו לרשת הובילו ל-5 מיליון התקפות ברבעון השני של 2017 – SECi
סיכום הרבעון בישראל: רק 18,810 אירועי סייבר, פחות מ- 0.01 אחוז, הגיעו מישראל, נתון המעמיד את ישראל במקום ה-57 בעולם מבין יצואניות המתקפות. כלי פריצה שדלפו לרשת שינו את כללי המשחק והובילו לשינוי דרמטי באופק איומי הסייבר ברבעון השני של 2017. במהלך 3 חודשים בלבד, חסמו מוצרי מעבדת קספרסקי יותר מ-5 מיליון התקפות אשר הכילוRead More