sebastiankaleta.pl
Sprawozdanie - Sebastian Kaleta
54 Interpelacje W obecnej kadencji radnego miasta stołecznego Warszawa złożyłem 52 interpelacje w Państwa sprawach. Upominam się o dobro zarówno najmłodszych jak i starszych mieszkańców. Interweniowałem w sprawach niespełnionych obietnic Rafała Trzaskowskiego takich jak bezpłatne żłobki, dofinansowanie zajęć uczniów szkół czy też dodatkowych dyżurów lekarzy kardiologów, ortopedów, okulistów i alergologów w przychodniach miejskich. Te obietnice nie zostały spełnione. Podejmuję interwencję…