sdk.neu.edu.tr
2016-2017 Güz Yarıyılı İçin Seçmeli Ders Açma Başvurusu
Değerli Öğretim Elemanları, Bildiğiniz üzere Üniversitemizdeki eğitimde kalite geliştirme süreci kapsamında kurulan Seçmeli Dersler koordinatörlüğü çalışma alanı iki grup seçmeli dersleri kapsamaktadır. Bunlar, 1. Halen tüm öğretim programlarındaki mevcut seçmeli dersler 2. Seçmeli Dersler Koordinatörlüğümüze bağlı olarak açılacak ve birimimiz tarafından koordine edilerek yürütülecek seçmeli dersler Yukarıdaki 1. Grup derslerle ilgili bilgilerin Einstein sistemine girilmesi süreci 17 Temmuz 2016 tarihinde sonlandırılmış