scriptorium.se
Låt haverikommission utreda politikens skadliga verkningar
Porr Politik är inte sex samhället. Att porr politik är lika med sex samhälle är den ultimata lögnen och porrindustrins politikens största seger. Denna lögn möjliggör för missriktade och antiintell…