scriptorium.se
Vad kallar man en fil.dr som också råkar vara muslim?
Titeln anspelar på en replik fälld av karaktären Carter Heywood. I ett avsnitt exemplifierar han rasism med ”skämtet” ”What do you call a brilliant heart surgeon who also happens …