scriptorium.se
Som man frågar får man svar
Det har gått som ett meme de senaste dagarna, Filmfolkets enkät som besvaras av moderaterna Anna König Jerlemyr och Hans Wallmark. Frågorna är naturligtvis ställda till folk som man på förhand vet …