scriptorium.se
Josh på valbar plats
Valresultatet offentliggjordes för några timmar sedan. För stunden har jag drabbats av lite information overload och behöver sortera tankarna i lugn och ro för att kunna skriva något vettigt. Resul…