scriptorium.se
Den stora konspirationen
Den nionde februari 2007 skrev jag Rota inte i min mjölpåse. Det var, tror jag, första gången jag nämnde Försvarets Radioanstalt i min blogg, men det var knappast första gången FRA nämndes i bloggo…