scriptorium.se
FRI, inte FRA
Lite nu och då kommer dumargumentet att ”den som har rent mjöl i påsen inte har något att frukta”. Det är dumt på så många sätt och det har klargjorts gång efter annan, men eftersom def…