scriptorium.se
Till moralisttanterna
Eftersom moralisttanterna (och farbröderna, som Marcus Fridholm påpekar i en kommentar, men för mig är moralisttanter ett sätt att vara snarare än något könsbundet) har såna problem med att unga mä…