scriptorium.se
Välj!
För eller emot. Pro eller anti. Antingen eller. Jag börjar bli trött på att ställas inför de två valen. Det är nämligen inte så enkelt. Saker är ytterst sällan svarta eller vita och till och med i …