scriptorium.se
Reklam, reklamera, reklamest
I reklamvärlden, som i alla andra världar, finns det trender. Modeord. Fraser som ska tilltala oss att köpa produkter. Krispigt är ett sånt ord. Eller var tills nyligen. Allt skulle vara krispigt. …