scouts.hr
16th European Guide and Scout Conference
U Splitu nas očekuje 16. europska skautska konferencija sa skoro 600 sudionika iz cijele Europe. Bit će to događaj u kojem će sudionici, osim same Konferencije na Sveučilištu u Splitu, održati aktivnosti po raznim lokacijama u gradu u koje će se moći uključiti i svi ostali. Očekuje nas spoj ideja, kreativnosti, kultura i druženja, jer