scouts.hr
Sastanak SEE grupe
Od 11. do 13. listopada u Beogradu je održan sastanak SEE (South East European) inicijative na kojem je sudjelovala članica tima za međunarodnu suradnju Ana Boronjek. Sastanku su prisustvovali predstavnici Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Izraela, Slovenije te Hrvatske. Teme rasprava bile su