scouts.hr
Konferencija "Na valovima volonterstva"
Konferencija o korporativnom voloniranju i Sajam volontiranja pod nazivom "Na valovima volonterstva" održani su 7. svibnja u prostorima Kongresnog centra Forum u Zagrebu. Tom prilikom Savez izviđača Hrvatske predstavio je svoje aktivnosti. Posebno je, kao primjer dobre prakse, predstavljena naša kampanja Boranka, koja je