scouts.hr
Hrvatski izviđači u Parku Maksimir posadili 300 sadnica
Savez izviđača Hrvatske povodom Međunarodnog Dana zaštite ozonskog omotača u Parku Maksimir posadio tri stotine sadnica hrasta kitnjaka. Ove godine 16. rujna obilježava se 30. obljetnica od potpisivanja Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, a do danas su ga prihvatile sve države članice Ujedinjenih naroda i tako doprinijele očuvanju tog važnog "štita" za naš