scientometrics4vn.org
(ISI in Science Policies) – Phần 1: Việc sử dụng ISI trong đánh giá các đề tài khoa học do NAFOSTED tài trợ
ISI VỚI CHÍNH SÁCH KHOA HỌC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM – Phần 1: Việc sử dụng ISI trong đánh giá các đề tài khoa học do NAFOSTED tài trợ Lời giới thiệu Kể từ khi ra đời năm 1960, và đặc biệt l…