scientometrics4vn.org
(Indicators in Scientometrics) – Phần 3: Chỉ số tác động và các chỉ số trích dẫn khác đối với tạp chí
CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG TRONG TRẮC LƯỢNG KHOA HỌC – Phần 3: Chỉ số tác động và các chỉ số trích dẫn khác đối với tạp chí Trong tuần này, để tiếp tục chuyên mục “Các chỉ số đo lường trong trắc lượ…