scientometrics4vn.org
(Indicators in Scientometrics) – Phần 1: Chỉ số H
CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG TRONG TRẮC LƯỢNG KHOA HỌC – Phần 1: Chỉ số H Bắt đầu từ tuần này, xen kẽ với các công bố về kết quả nghiên cứu trên ISI, S4VN sẽ giới thiệu đến bạn đọc các chỉ số đo lường…