sciencefacultymagazine.se
Mätstation snart i varje nytillverkad volvobil
I Sverige ger 780 mätstationer underlag för hur landets vinterväghållning ska se ut. Det vill forskarna Torbjörn Gustavsson och Jörgen Bogren ändra på. Inom några år kan deras forskning göra att v…