sciencefacultymagazine.se
Marina skönheter
Forskaren Fredrik Pleijel använder fotografier i sin forskning, till exempel när han beskriver nya arter. Under hösten har man kunnat se hans fantastiska bilder av havsborstmaskar på Fotografiskas …