sciencefacultymagazine.se
Ett fönster mot naturvetenskap
Under hösten har Naturvetenskapliga fakulteten introducerat en helt ny aktivitet, Fönster mot naturvetenskap. Gymnasieklasser från hela regionen kommer till universitetet för att laborera i de nat…