sciencefacultymagazine.se
I klimatets tjänst
Steget från forskare till konsult kan tyckas långt, men för Signild Nerheim var det inget svårt val. – Arbetet innebär spännande svängningar mellan ämnet och samhällets behov.