sciencefacultymagazine.se
Axel Wenblad nyutnämnd hedersdoktor
Naturvetaren Axel Wenblad är ny hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakulteten. Han har utnämnts för sin medverkan till utveckling och förnyelse inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs uni…