sciencefacultymagazine.se
Mareld ett försvar mot fiender
Nu visar en forskargrupp från Göteborgs universitet i en artikel att mareldens ljusintensitet styrs av hur många fiender det finns i vattnet. Trots att många marina organismer lyser så vet forskarn…