sciencefacultymagazine.se
Bytte London mot Göteborg
Han är vetenskapsjournalisten som ville fördjupa sina kunskaper och flytta utomlands. Valet föll på Göteborg och masterprogrammet i miljövetenskap. – Jag hade fått nog av London, och gillade…