sciencefacultymagazine.se
Nobelpriset i kemi 2013
”för utvecklandet av flerskalemodeller för komplexa kemiska system”