sciencefacultymagazine.se
Ny hedersdoktor forskar om glaciärer
Han har varit ledare för ett flertal forskningsprogram som fokuserat på de miljöförändringar som skett under de senaste decennierna. Nu är han nyutnämnd hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakultet…