sciencefacultymagazine.se
Lever vi i en ny geologisk epok?
Människans verksamheter påverkar både jordens klimat och ekosystem. Aktiviteten ger inte bara upphov till miljöförstörelse utan även till bestående förändringar i jordskorpan. Den tidsrymd denna på…