sciencefacultymagazine.se
Forskar för säker Västlänk
Många gamla byggnader bärs upp av träpålar som kanske funnits där i hundratals år. Charlotte Björdal ska på uppdrag av Trafikverket undersöka pålar från tio platser längs Västlänkens rutt. Hur dess…