sciencefacultymagazine.se
Vill förstå hur saker funkar
Han skapar laserpulser som är starkare än solen och tycker att forskare borde få bättre stabilitet i sin verksamhet. Institutionen för fysiks nya professor Mattias Marklund hittar sitt driv i samar…