sciencefacultymagazine.se
Fysiklärare fortbildas
I höst har en ny fortbildningskurs för ämneslärare i fysik startat. För att underlätta för lärare att gå kursen är den uppdelad i tre mindre delkurser som de kan välja att ta i den takt de själva k…