sciencefacultymagazine.se
Där naturvetenskap möter humaniora
Vad har jag som forskare för ansvar när mina forskningsresultat används för kommersiella syften, som går stick i stäv med hållbar utveckling? Det är en av frågorna som studenterna diskuterar på kur…