sciencefacultymagazine.se
Grundläggande forskning i centrum
Utan den nyfikenhetsdrivna grundforskningen skulle vi inte ha några Nobelpris, brukar det heta. Några som satsar på den grundläggande forskningen är forskarna inom centrumbildningen GoCAS, ett sama…