sciencefacultymagazine.se
Arbete i teman gynnar tvärvetenskap och samarbete
Varför finns det så stor artrikedom i tropiska länder i jämfört med resten av världen? Vilken roll kan museum och herbarium ha för forskning i evolution? Det är några av frågorna som är i fokus und…