sciencefacultymagazine.se
Med big data i fokus
Som biostatistiker verkar hon i en miljö i ständig och snabb förändring. Nyblivne forskningspristagaren Rebecka Jörnsten ser utmaningar med vår nya big data-tillvaro.