sciencefacultymagazine.se
Filosofi för matematiker
Det räcker inte att vara duktig på att räkna för att klara av masterprogrammet i matematiska vetenskaper. Sedan 2013 ingår filosofi och historia som obligatoriska moment på programmet.  – Syftet …