sciencefacultymagazine.se
Med kulturarv som lins
Han använder kulturarv som utgångspunkt i forskningen om hållbara städer och samhällen. Kulturvårdaren Feras Hammami undersöker olika stadsprojekt både utomlands och i Sverige. – Jag är intressera…