sciencefacultymagazine.se
Ekosystemtjänster nytt forskningsfält
När forskningsområdet BECC bildades 2010 var visionen att skapa ett världsledande tvärvetenskapligt forskningsprogram om relationerna mellan klimat, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Tre år…