sciencefacultymagazine.se
Studenter med flyt
Att genomföra ett marint projekt från ax till limpa och planera och utföra en expedition med forskningsfartyget Skagerak, har varit en utmaning för masterstudenterna på kursen Marine project – From…