sciencefacultymagazine.se
Snäckors blyghet går i arv
Vad har strandsnäckor från Bohuslän, fisk i vulkansjöar och vandrande pinnar gemensamt? Enligt Kerstin Johannesson hjälper de forskarna att förstå hur olika arter bildas.