sciencefacultymagazine.se
Nya kurser ska öka utbytet i utbildningen
Sedan 2008 har naturvetenskapliga fakulteten arbetat aktivt med att bland annat öka det nationella och internationella utbytet inom forskarutbildningen. Nu tar arbetet en delvis ny form. – Satsnin…