sciencefacultymagazine.se
Hon har följt isens spår i forskningen
Spåren från inlandsisen förde in Anne Hormes på en naturvetenskaplig bana som tog henne från uppväxten i västra Tyskland hela vägen till Svalbard. I dag är hon forskare, och isen har blivit en cen…