scandtick.com
Malin Lager får Vetenskapliga priset - Scandtick Innovation
Frågeställningar kring laboratoriediagnostik av borreliainfektioner har fokus i Malin Lagers forskning. Malin Lager är biomedicinsk analytiker vid utvecklingsenheten, Laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov samt doktorand vid Linköpings universitet. -Min forskning fokuserar på frågeställningar kring laboratoriediagnostik av borreliainfektioner. Till exempel hur väl olika metoder för påvisning av Borrelia-bakteriens arvsmassa överensstämmer mellan olika sjukhus och hur de kan förbättras, säger Malin …