scandtick.com
Første tilfelle av Neoerlichia påvist i Norge - Scandtick Innovation
Det første tilfelle av neoehrlichiose i Norge ble påvist hos en mann som var innlagt på Sørlandet sykehus. Mannen ble innlagt på sykehuset med feber av ukjent årsak, muskel – og leddsmerter og blodtrykksfall. Feberen kom og gikk med omtrent en episode hvert døgn. Mannen ble behandlet med flere typer antibiotika men ble ikke bedre av …