sbweb.ir
موسیقی پاپ از چه زمانی آغاز شد؟ | اس بی وب
موسیقی عامه پسند یا پاپ، عموما همراه با ترانه و برای عموم مردم جذاب است و مخاطبین اصلی آن جوانان هستند.