sbweb.ir
فست فود بچه ها را دعوایی می کند
بررسی ها نشان می دهد که مصرف فست فودها بر بروز رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان در مدارس تأثیر زیادی دارد.