saznajlako.com
5 interesantnih činjenica o košuljama koje nikada niste čuli
Sigurno nema potrebe govoriti o tome šta je košulja, i isticati razlike između košulja sa kratkim i dugim rukavima, muškim ili ženskim itd. Ipak, ono što se može uzeti kao jedna od najinteresantnijih priča kada su u pitanju košulje jeste to zbog čega se ženske košulje kopčaju različito od muških. Na