satun.fishmarket.co.th
ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคนใหม่ (นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์)
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นางสาวซารินา หมาดรา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ห้องปฏิบัติราชการ ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 4